Sürdürülebilir sistemler

Sürdürülebilir sistemler

Enerji Yönetimi:
-Yeni yapılan binalarda, yüksek verimliliği olan sistemlerin projelendirilmesi ve uygulanması.
-Mevcut binalarda ve endüstriyel işletmelerde, enerji verimliliği iyileştirme uygulamaları.
-İşletme enerji verimliliği iyileştirme çalışması çerçevesinde “Performans Kontratı” uygulaması.
-5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile tanımlı Enerji Verimliliği Danışmanlık hizmetlerine yönelik Çalışmalar devam etmektedir.

Güneş Enerji Sistemleri:
-Yüksek kapasiteli, merkezi sıcak su üretim, depolama ve dağıtım sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması.
-Buhar üretilmesi ve Absorbsion Chiller uygulaması.
-Elektrik üretimi, fotovoltaik sistemler.

Isı Geri Kazanım Sistemleri:

-Normal  şartlarda, atmosfere veya geri alınamayacak ortamlara atılan enerjinin düşük maliyetle geri kazanılıp tekrar  kullanılmasını sağlayan sistemler.
-Chiller Kondenser ısı geri kazanım sistemleri (Su veya hava soğutmalı chiller)
-Baca gazı ısı geri kazanım sistemleri (Co-generation, Tri generation)
-Havadan havaya ve sudan suya ısı geri kazanım sistemleri (Klima santralleri, proses uygulamaları)

Isı pompası Sistemleri:
-Isının, bir ısı kaynağından diğerine aktarılmasını sağlayan sistemlerdir.
-Su kaynaklı ısı pompaları (Yeraltı, göl, nehir, deniz suyu ısı pompaları, kazan-soğutma kulesi ısı pompaları)
-Toprak kaynaklı ısı pompaları.
-Hava kaynaklı ısı pompaları.

Grey Water Sistemleri:
Lavabo, duş gibi kullanım noktalarında nispeten az kirletilmiş atık suyun, klozetlerde ve bazı durumlarda bahçe sulamada  kullanılabilecek kalitede işlendiği sistemlerdir. Fizibilitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yağmur Suyu Depolama Sistemleri:
Yağış rejimi ve sulama ihtiyacının örtüştüğü durumlarda işlenmiş yağmur suyunun kullanımı ile şebekeden talep  edilen su miktarının azaltılması mümkündür.