Home

PROJELENDİRME

Şematik, geliştirme ve uygulama tasarım aşamaları, yerel veya uluslararası proje yönetim standartlarına uygun..
PROJELENDİRME

UYGULAMALAR

Hizmet verdiğimiz sektörlerdeki farklı konseptli yapılara…
UYGULAMALAR

çalışma alanları

Türkiye’de ilk ısı pompası uygulaması, Isının bir ısı kaynağından diğerine aktarılmasını sağlayan sistemler.
Ortamın istenilen iklim koşullarında tutulması. Bu amaçla merkezi ısıtma sistemleri kurulması. Isı kaynağı olarak toprak, göl, nehir ve atık suların...
İnsanların arzuladığı ortamları sağlayabilmek için, merkezi soğutma sistemleri kurmak, soğutma esnasında açığa çıkan ısıyı ısıtma amaçlı kullanabilmek.
İnsanların oksijen gereksinimini ve istenilen kalite hava sağlamak için gerekli sistemleri kurmak. Yapılardaki kirli havaları ortamdan uzaklaştırmak.
Olası yangın anında alevlerin üzerine su boşaltarak yangını söndürmek ve yayılmasını önlemek için sulu söndürmeSprinkler sistemi. Dumanın kontrol edilmesi ve...
Su şartlandırma. Pissu ve pissu arıtma tesisatı. Lavabo, duş gibi kullanım noktalarında nispeten az kirletilmiş atık suyun, klozetlerde ve bazı...

Hakkımızda

1986’dan beri Mekanik tesisat

(HVAC, Sıhhi Tesisat, Yangın ve Dumanla Mücadele Sistemleri), Sürdürülebilir enerji sistemleri ve enerji yönetimi konularında projelendirme, danışmanlık ve uygulama hizmetleri sunan, sektörün Türkiye’deki öncü kuruluşlarındandır. Yurtiçi ve yurtdışında 200 den fazla büyük ve orta ölçekli proje başarıyla tamamlanmıştır.

TAMAMLANAN PROJELER