Havalandırma Tesisatı

Havalandırma Tesisatı

İnsanların oksijen gereksinimini

ve istenilen kalite hava sağlamak için gerekli sistemleri kurmak. Yapılardaki kirli havaları ortamdan uzaklaştırmak.