Sıhhi Tesisat

Sıhhi Tesisat

Su şartlandırma.

Pissu ve pissu arıtma tesisatı. Lavabo, duş gibi kullanım noktalarında nispeten az kirletilmiş atık suyun, klozetlerde ve bazı durumlarda bahçe sulamasında kullanılması sistemleri (greywater) . yağmur suyu depolama ve drenaj sistemleri.