Isıtma Tesisatı

Isıtma Tesisatı

Ortamın istenilen iklim koşullarında tutulması.

Bu amaçla merkezi ısıtma sistemleri kurulması. Isı kaynağı olarak toprak, göl, nehir ve atık suların kullanılması. Termal otellerde enerji tasarrufu için alternatif çözümler.